Menu

Vyhledávání

Pizza

WiFi připojení


Ve všech prostorách
restaurace k dispozici
bezdrátový internet.

Kelčský zámek

Nejstarším dokladem o osídlení Kelče je nález pokladu mincí z počátku 11. století, který náležel patrně nějakému kupci nebo feudálovi z Polska. Písemné zprávy o Kelči se dochovaly až z 13. století, avšak už k r. 1131 se připomíná ves Sazany, která se pravděpodobně stala na konci 14. století součástí pozdějšího města Kelče. Ve falzu ze 14. století, které se hlásí k r. 1201, se uvádí místo Kelč (Kelecz) na hranicích hranického obvodu, v r. 1247 je zmiňován jako majetek olomouckého biskupství kostel sv. Petra a Pavla v Kelči. Biskup Bruno ze Schauenburku (1245 1281) udělil v okolí Kelče stal nově vybudovaný hrad Šaumburk nad Podhradní Lhotou. Držitelé Kelče jako léna se uvádějí od poloviny 13. století a Kelč sama se nazývá městem r. 1377.

          zamek1

Otázka zdejšího hradu zůstává přitom stále nejasná. Jeho existenci v předhusitské době neprokazuje žádná přímá zpráva a smysl nepřímých pozdějších zpráv je problematický. Zdá se proto, že založení hradu v Kelči v předhusitské době nelze předpokládat. Prvním feudálním sídlem v Kelči, která tvořila v předhusitské době jakési ekonomické centrum panství, byla až tvrz, založená zástavními držiteli Kelče Janem a Benešem z Heršic po r. 1455. Zmínění bratři z Heršic drželi do té doby hrad Šaumburk, a když byl tento hrad zničen, požádali olomouckého biskupa o povolení postavit si v městečku tvrz. Ona pozdně gotická tvrz vévodila Kelči víc než jedno století. Dovídáme se také o její opravě v 50. letech 16. století za biskupa Marka Khuena (1553 1565). Nedlouho před r. 1481, zřejmě za česko uherských válek, bylo biskupské město Kelč opět vypleněno a vyhořelo. Zda přitom byla poškozena i zdejší tvrz, nevíme. Snad ano, protože r. 1481 byli Kelčtí osvobozeni nejen od dávek a robot, ale i od povinnosti držet hlídky na zdejší tvrzi.

 V 80. letech 16. století za biskupa Stanislava Pavlovského (1579 1598) byla kelčská tvrz přestavěna na renesanční zámek.

Dnes je kelčský zámek majetkem Severomoravského KNV v Ostravě a je v něm umístěna zvláštní učňovská škola a učňovský internát,  postupně probíhají i stavební úpravy zámeckého objektu.